Podujatia v roku 2024: 6 kľúčových trendov v sfére firemných eventov 

V roku 2024 sa firemné akcie stávajú arénou inovácií a prelomových zmien. Od virtuálnej reality po udržateľné inovácie, od osobného zážitku po hybridné podujatia – tieto trendy sľubujú rozmanitosť a neustály tok nových nápadov. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na šesť kľúčových trendov, ktoré budú formovať firemné eventy v roku 2024.  


Trend 1: VIRTUÁLNA INTERAKTIVITA A ROZŠÍRENÁ REALITA (VR/AR)  


Síce virtuálna a rozšírená realita nie sú v oblasti eventov novinkou, stávajú sa ich čoraz dôležitejšou súčasťou. Organizátori už nie sú obmedzení fyzickým priestorom a otvárajú sa im dvere do sveta nekonečných možností. Vďaka rozšírenej realite spájame v reálnom čase fyzický svet s digitálnymi prvkami, čím vznikajú fascinujúce zážitky. Workshopy môžu byť obohatené o vizualizácie vznikajúce priamo na konferenčnom stole.  Školenia dokážu prekonávať hranice vzdialenosti a umožňujú ich členom stretávať sa v jednom virtuálnom priestore. Diskusie a prezentácie sa realizujú v reálnom čase pomocou virtuálnych účastníkov.   

Tieto technológie otvárajú priestor pre nové formy vzdelávania, interakcie a zábavy, ktoré zásadne menia dynamiku firemných podujatí.    

Trend 2: UDRŽATEĽNOSŤ A EKOLOGICKÉ INOVÁCIE


Organizátori si uvedomujú nielen svoju zodpovednosť voči účastníkom podujatí, ale aj voči planéte. Recyklovateľné materiály sa stávajú normou, pričom obalové materiály sa transformujú na ekologické dekoračné prvky alebo tzv. „goodie bagy“, ktoré môžu byť znovu využité. Čoraz viac sa budú využívať alternatívne zdroje energie, a to nielen ako súčasť zábavného prídavku, ale ako zdroje energie pre celé podujatie.  

Udržateľnosť bude zohrávať markantnú úlohu aj pri výbere dodávateľov a obchodných partnerov. Eventy sa tak stávajú miestom prieniku a spolupráce zelených inovácií a podnikateľského sveta.  

Recyklácia odpadu bude samozrejmosťou, pri výbere občerstvenia sa bude okrem kvality chuťových zážitkov zvažovať aj lokálnosť a sezónnosť potravín.  

Trend 3: HYBRIDNÉ PODUJATIA A FLEXIBILNÉ FORMÁTY


Kombinácia online a offline participácie umožňuje tvorbu jedinečného zážitku, ktorý sa prispôsobuje potrebám každého účastníka. Virtuálna a fyzická realita sa prelínajú a otvárajú priestor pre neobmedzené možnosti interakcie.  

Flexibilita vo voľbe medzi osobným a online zážitkom smeruje k prispôsobeniu obsahu podľa potrieb účastníkov. Každý účastník môže zvoliť svoju preferovanú formu účasti a prispôsobiť si program podľa svojich požiadaviek. Organizátori vytvárajú platformy, ktoré umožňujú individuálne nastavenie zážitku a tým dávajú účastníkom väčšiu kontrolu nad svojimi aktivitami počas podujatia.  

S nástupom hybridných podujatí sa mení aj spôsob, akým vnímame priestor. Fyzický priestor nie je len miestom konania, ale aj platformou pre interakcie a prepojenie so svetom. Virtuálny priestor predstavuje bránu do nekonečných digitálnych možností. Tento technologický trend umožňuje vytvárať jedinečné zážitky, ktoré odhaľujú nové perspektívy firemných eventov.  

Trend 4: PERSONALIZOVANÉ ZÁŽITKY A TECHNOLOGICKÁ INTERAKCIA 


V roku 2024 je personalizácia kľúčovým faktorom úspešných firemných podujatí. Organizátori prechádzajú od masových skupinových zážitkov k individuálnym, pričom technológia zohráva významnú úlohu v tvorbe jedinečných zážitkov pre každého účastníka. Analytické a technologické nástroje pomáhajú organizátorom zbierať a vyhodnocovať údaje, aby vytvorili obsah a programy presne podľa potrieb svojich účastníkov.  

Organizátori sa tak stávajú tvorcami zážitkov, ktoré sú šité na mieru pre každého jednotlivca. Interaktívne technológie umožňujú účastníkom aktívne ovplyvňovať a prispôsobovať si obsah podujatia.  

Trend 5: EMOCIONÁLNA ANGAŽOVANOSŤ A PSYCHOLOGICKÝ DIZAJN


Emócie sa stávajú srdcom eventov. Preto bude potrebné precízne využívanie farieb, svetla a zvukov, ktoré premyslene dotvoria atmosféru tak, aby z podujatia vytvorili emočný zážitok. Farby majú okrem svojej estetickej funkcie aj dôležitý psychologický efekt a to pre svoju schopnosť vyvolávať konkrétne pocity – či už je to energetizujúca oranžová alebo upokojujúca modrá.  

Svetelné a farebné efekty sa prispôsobia atmosfére a charakteru podujatia. Zvuky, či už hudobné alebo prírodné, budú mať za cieľ vytvoriť príjemné prostredie, kde sa budú účastníci cítiť pohodlne a zároveň dostatočne angažovane.  

Trend 6: HOLOGRAFICKÉ ZÁŽITKY A VIRTUÁLNA REALITA  2.0  


Holografické a virtuálne zážitky prinášajú do eventového biznisu nekonečné možnosti fantastických dimenzií, ktoré ovplyvňujú našu percepciu zážitku. Holografické prezentácie prestávajú byť iba vizuálnym doplnkom a stávajú sa základným pilierom eventovej ponuky.  

Holografické workshopy a diskusie menia pasívnych pozorovateľov na aktívnych účastníkov podujatia. Virtuálna realita 2.0 prinesie ešte pôsobivejšie a realistickejšie zážitky než doteraz. Vďaka nej budeme doslova vtiahnutí do alternatívnych svetov. Vzniknú tak nové formy komunikácie a vzdelávania.  


Eventy prestávajú byť hromadnými podujatiami a konečne kladú dôraz na osobný zážitok každého jednotlivca. Virtuálne interakcie, zelené inovácie, svetelný a zvukový dizajn… všetky  tieto trendy formujú nový štandard eventového plánovania a manažmentu.  

Návrat hore